Network firiem

Vitajte na našej stránke.

Našou víziou je práve vytváranie dôveryhodných podnikateľských, obchodných vzťahov. Budujeme ich na základe osobného poznania sa podnikateľov, majiteľov firiem, manažérov, dodávateľov a subdodávateľov. Za týmto účelom už od roku 2013 organizujeme kontraktačné stretnutia zamerané na network podnikateľov, kde je okrem dobrej atmosféry v príjemnom prostredí hlavným focusom čas na prezentáciu a komunikáciu medzi účastníkmi. Umožňujeme takto stretnutie a kontakty medzi podnikateľmi z rovnakých ale aj rôznych odvetví, z rôznych mikroregiónov, ktorí by iným spôsobom nemali možnosť začať spolu obchodovať. V priebehu uplynulých troch rokov tu bolo uzatvorených veľa obchodných dohôd, získaných zákazok či uzavretých dodávateľských vzťahov.

Našou stratégiou nie je masívna internetová kampaň ale vzájomné oslovovanie sa podnikateľov, medzi ktorými existuje dôvera v ich korektné správanie sa na trhu, férové postupy v obchodných stratégiách a rešpektovanie hodnoty medziľudských vzťahov.

Boli ste oslovení niekým z účastníkov? Máte záujem zažiť to?

Ozvite sa nám: office@trust-net.eu

Viac o fungovaní Trust networku

Čo vám ponúkajú network stretnutia

 • možnosť predstaviť svoju firmu ďalším podnikateľom – potenciálnym obchodným partnerom, zákazníkom, dodávateľom, subdodávateľom
 • prezentáciu vašich služieb a produktov umiestnením letákov, roll – upov, vizitiek
 • možnosť frontálnej prezentácie (vystúpenie v rámci oficiálneho času pred všetkými účastníkmi s použitím vizuálnej techniky a prostriedkov; trvanie 5 – 10 minút – podľa počtu prihlásených
 • možnosť osobného neformálneho stretnutia sa s majiteľmi a konateľmi firiem
 • ale najmä možnosť nadviazať nové, nielen obchodné, ale aj osobné a priateľské vzťahy

Program

 • Vizitky firiem – úvodné stručné predstavenie zúčastnených (meno účastníka, názov firmy, miesto podnikania, predmet podnikania – hlavná oblasť ponúkaných služieb resp. produktov)
 • Prezentácie firiem – detailnejšie frontálne prezentácie prihlásených firiem
 • Coffee break + Business time – čas na osobné kontraktačné rozhovory, neformálna komunikácia
 • možnosť obeda

Podmienky účasti

 • byť pozvaný e-mailovou alebo tel. pozvánkou od organizátora, alebo preposlaním tejto pozvánky od pozvaného (pozvaní preposielajú pozvánky len ľuďom, ktorým dôverujú; ak pozývate niekoho, tak ste chápaný ako „odporúčateľ“ tejto firmy); (pozvánka od organizátora je zasielaná na základe dobrých skúseností s korektným správaním sa na trhu a poskytovaním služieb)
 • s.r.o. a a.s.: byť majiteľom, riaditeľom, konateľom alebo osobou inak oprávnenou vystupovať v mene firmy; živnostník – osobne
 • musíte zastupovať reálnu firmu – aspoň jedna musí byť už existujúca, zamýšľané podnikateľské aktivity môžete spomenúť popritom
 • alebo sa prihláste ako nefiremný účastník – pripúšťame aj takúto účasť, kvôli ľuďom, ktorí hľadajú pre seba – na súkromné účely dodávateľov, predajcov a pod.
 • vlastná garancia férového a korektného správania sa v obchodných vzťahoch a v prezentovaní svojej firmy
 • prihlásenie sa prostredníctvom príslušného formuláru
 • úhrada účastníckeho poplatku (potrebné uhradiť v danom termíne; pri odhlásení menej ako 3 kalendárne dni pred podujatím sa poplatok nevracia)
 • dress code: business casual a vyššie (aspoň nohavice a košeľa – odporúčame sako, viazanka – nie kapsáče, tenisky, tričká, …)
 • prísť včas!!! Dbajte na to najmä ak máte záujem vystaviť svoje propagačné materiály. (všeobecne odporúčame príchod aspoň 10 min pred začiatkom)

Podmienky a usmernenia pre frontálne prezentácie

 • OBSAH: meno, názov a obch. forma, spoločnosti, miesto podnikania a podnikateľských aktivít, zameranie podnikania, ponúkané služby a produkty, zvýhodnené ponuky, … (pri firmách prezentujúcich opakovane, odporúčame dôraz na aktuálnu ponuku)
 • vizuálna prezentácia (Powerpoint a pod. je vítaná; používame OS Windows10; pri vytváraní prezentácií v iných systémoch odporúčame ich konvertovanie do použiteľného formátu – pdf a pod.); prezentácie je potrebné doručiť najneskôr 3 pracovné dni vopred na mailovú adresu organizátora; v prípade použitia fotografií a iných vizuálnych materiálov dbajte na ich kvalitu a zvládnuteľné množstvo; priamo na podujatí nebude možné z časových dôvodov nahrávať prezentácie z usb kľúčov alebo iných zariadení a už vôbec nie ich upravovať
 • dodržte stanovený čas!!! – pri jeho vyčerpaní budete zastavený, aj keby ste boli uprostred prezentácie
 • nepripúšťa sa žiadne osočovanie, znevažovanie, … iných firiem
 • Nemáte na to odvahu? Nikdy ste neprezentovali? Nebojte sa! Skúste to! Dodržte tieto zásady: oblečenie podľa uvedeného dress code, dodržte obsah – podľa popisu uvedeného vyššie, skúste potlačiť nevhodné prejavy ako škrabanie sa a pod. ? RADI VÁS SPOZNÁME!

Viac info o podujatiach – informácie o podujatiach zverejňujeme pozvaným a zaregistrovaným užívateľom.

Registrácia na Trust Network – Trnava, Žilina, Banská Bystrica, jar 2017 – uzatvorená.