TRUST BUSINESS NETWORK

Vitajte na našej stránke.

To, že ste sa dopracovali k tejto stránke, je s najväčšou pravdepodobnosťou preto, lebo Vás oslovil alebo o nej informoval niekto, kto považuje Vaše podnikanie za dôveryhodné.

Našou víziou je práve vytváranie dôveryhodných podnikateľských, obchodných vzťahov. Budujeme ich na základe osobného poznania sa podnikateľov, majiteľov firiem, manažérov, dodávateľov a subdodávateľov. Za týmto účelom už od roku 2013 organizujeme kontraktačné stretnutia zamerané na network podnikateľov, kde je okrem dobrej atmosféry v príjemnom prostredí hlavným focusom čas na prezentáciu a komunikáciu medzi účastníkmi. Umožňujeme takto stretnutie a kontakty medzi podnikateľmi z rovnakých ale aj rôznych odvetví, z rôznych mikroregiónov, ktorí by iným spôsobom nemali možnosť začať spolu obchodovať. V priebehu uplynulých troch rokov tu bolo uzatvorených veľa obchodných dohôd, získaných zákazok či uzavretých dodávateľských vzťahov.

Našou stratégiou nie je masívna internetová kampaň ale vzájomné oslovovanie sa podnikateľov, medzi ktorými existuje dôvera v ich korektné správanie sa na trhu, férové postupy v obchodných stratégiách a rešpektovanie hodnoty medziľudských vzťahov.

Boli ste oslovení niekým z účastníkov? Máte záujem zažiť to?

V roku 2017 pripravujeme mimoriadne Network stretnutia v rôznych regiónoch Slovenska! Naše najbližšie eventy:

TRUST BUSINESS NETWORK TRNAVA

TRUST BUSINESS NETWORK BANSKÁ BYSTRICA

TRUST BUSINESS NETWORK ŽILINA

Viac info o podujatiach